Mezopotamya Zaman Çizelgesi

Mezopotamya Zaman Çizelgesi

 • C. 11700 M.Ö.

  Mevcut Kuvaterner Buz Devri'ndeki en son buzul döneminin sonu.

 • 10000 M.Ö.

  Ortadoğu'da tarımın başlangıcı.

 • 9000 M.Ö.

  Bereketli Hilal'de yabani tahılların yetiştirilmesi.

 • 8000 M.Ö.

  Yakın Doğu'da kullanılan fırınlar çanak çömlek üretiminde uygulanmaktadır.

 • C. 6000 M.Ö.

  Nineveh önce yerleşti.

 • C. 5400 M.Ö.

  Eridu Şehri kuruldu.

 • 5000 M.Ö.

  Mezopotamya'da sulama ve tarım ciddi anlamda başlar.

 • C. 5000 M.Ö.

  Godin Tepe yerleşti.

 • MÖ 5000 - MÖ 1750

  Dicle-Fırat vadisinde Sümer uygarlığı.

 • C. 5000 M.Ö.

  Ubeyd halkının yaşadığı Sümer.

 • C. MÖ 5000 - MÖ 4100

  Sümer'de Ubeyd Dönemi.

 • C. 4500 M.Ö.

  Sümerler ilk tapınaklarını inşa ettiler.

 • C. 4500 M.Ö.

  Uruk Şehri kuruldu.

 • MÖ 4100 - MÖ 2900

  Mezopotamya'da Uruk Dönemi. İlk şehirler.

 • MÖ 4100 - MÖ 2900

  Sümer'de Uruk Dönemi.

 • C. 4000 M.Ö.

  Ur'un ilk yerleşimi.

 • C. 3600 M.Ö.

  Uruk'ta Sümer'de yazının icadı.

 • 3400 M.Ö.

  Rahipler Mezopotamya şehirlerinin hükümdarı olurlar.

 • C. MÖ 3000 - c. 2900 M.Ö.

  Bilinen en eski planlı şehir olan Mari, Fırat'ın doğu kıyısına yakın bir yerde kurulmuştur.

 • MÖ 2900 - MÖ 2334

 • 2500 M.Ö.

  Lagash'ın Kral Eannutum yönetimindeki Birinci Hanedanlığı, Mezopotamya'daki ilk imparatorluktur.

 • C. 2400 M.Ö.

  En eski Sümer kaynakları, Mezopotamya'da göç eden Amorlulardan söz eder.

 • 2350 M.Ö.

  Lagaş kralı Urukagina'nın ilk kanunları.

 • MÖ 2334 - MÖ 2279

  Akadlı Sargon (Büyük) Mezopotamya'ya hükmeder ve böylece dünyanın ilk imparatorluğunu yaratır.

 • MÖ 2334 - MÖ 2218

  Akad İmparatorluğu Sümer'i yönetir.

 • C. 2330 M.Ö.

  Akadlı Sargon Ur'u yağmaladı.

 • MÖ 2218 - MÖ 2047

  Sümer'de Guti Dönemi.

 • C. MÖ 2150 - c. 1400 M.Ö.

  Kil tabletler üzerine yazılmış Sümer Gılgamış Destanı.

 • 2100 M.Ö.

  Ur, Eridu, Uruk ve Nippur'daki ilk zigguratlar.

 • 2100 M.Ö.

  Utu-Hegal'in Sümer'deki Uruk'taki Saltanatı ve Sümer Kral Listesi'nin oluşturulması.

 • C. MÖ 2083 - c. 2050 M.Ö.

  Mezopotamya'nın Karanlık Çağı.

 • C. MÖ 2055 - MÖ 2047

  Utu Hegel'in Sümer ve Akad şehirleri üzerindeki saltanatı.

 • C. 2050 M.Ö.

  Ur-Nammu Kanunları (bilinen en eski kanunlar kanunu) yazılmıştır.

 • MÖ 2047 - MÖ 1750

  Ur'un üçüncü hanedanı.

 • MÖ 2047 - MÖ 2030

  Ur-Nammu'nun Sümer üzerindeki saltanatı.

 • MÖ 2047 - MÖ 1750

  Sümer Rönesansı olarak bilinen Sümer'deki Ur III Dönemi.

 • C. 2038 M.Ö.

  Ur Kralı Shulgi, büyük duvarını Sümer'de inşa eder.

 • 2000 M.Ö.

  Mezopotamya'da evcilleştirilmiş atlar tanıtıldı.

 • C. MÖ 2000 - MÖ 1600

  Mezopotamya'da Amorit dönemi.

 • 1900 M.Ö.

  Asur'un başkenti Aşur kurulur.

 • C. 1900 M.Ö. - c. 1400 M.Ö.

  Mezopotamya ve diğer bölgeler arasında ticaret gelişir.

 • 1894 M.Ö.

  Babil'de Amorit hanedanı kuruldu.

 • MÖ 1795 - MÖ 1750

  Babil kralı Hammurabi'nin saltanatı.

 • C. 1792 M.Ö.

  Kral Hammurabi, Babil'in duvarlarını inşa ediyor.

 • 1787 M.Ö.

  Babilli Hammurabi, Uruk ve Işın'ı fetheder.

 • C. MÖ 1772

  Hammurabi Kanunları: Dünyanın en eski kanunlarından biridir.

 • C. MÖ 1760 - c. MÖ 1757

  Babilli Hammurabi, Mari şehrini yok eder. Mari halkı Hammurabi'ye göre kurtulmuştur.

 • MÖ 1755

  Hammurabi, tüm Mezopotamya'yı Babil'den yönetir.

 • C. 1750 M.Ö.

  Elam Ur'u fetheder.

 • 1750 M.Ö.

  Elamit istilası ve Amorit göçü Sümer uygarlığını sona erdirir.

 • 1680 M.Ö.

 • 1595 M.Ö.

  Hitit Kralı Mursilis, Babil'i yağmaladı. Babil'in "karanlık çağları"nın başlangıcı.

 • 1595 M.Ö.

  Hititler Mursilli yönetimindeki Babil'i yağmalayarak Amor egemenliğine son verir.

 • 1550 M.Ö.

  Mitanni Hurri krallığı kuruldu.

 • 1500 M.Ö.

  Mısır imparatorluğu Fırat'a kadar uzanır.

 • C. 1500 M.Ö.

  Mitanni krallığının yükselişi.

 • MÖ 1472

 • 1400 M.Ö.

  Asur bağımsızlığını yeniden kazanır.

 • MÖ 1350 - MÖ 1250

  Hitit İmparatorluğu zirvede.

 • C. 1350 M.Ö.

  Mitanni gücünün zirvesi, büyük bir ulus olarak kabul edilir.

 • C. MÖ 1344 - MÖ 1322

  Hitit Kralı I. Şuppiluliumas, Mitanni başkenti Washukanni'yi yağmaladı ve II. Artatama'yı vasal kral olarak atadı.

 • C. 1321 M.Ö.

  Batı Mittani Hititler tarafından fethedilir.

 • 1285 M.Ö.

 • MÖ 1244 - MÖ 1208

 • 1220 M.Ö.

  Babil, Asur kontrolü altındadır.

 • 1080 M.Ö.

  Aramiler Mezopotamya'yı işgal eder.

 • 1000 M.Ö.

  Keldaniler Ur'u işgal eder.

 • 853 M.Ö.

  Babil kralları Asur askeri desteğine bağımlıdır.

 • 734 M.Ö.

  Babil, Keldaniler tarafından ele geçirilir.

 • 729 M.Ö.

  Babil, Asurlular tarafından işgal edilmiştir.

 • MÖ 722 - MÖ 705

  Sargon II döneminde Asur imparatorluğunun zirvesi.

 • 612 M.Ö.

  Asur imparatorluğunun çöküşü.

 • MÖ 605 - MÖ 562

  Nebukadnezar II Babil kralıdır.

 • 539 M.Ö.

  Babil'in Düşüşü, Pers Cyrus tarafından fethedildi. Yahudilerin dönüşü.

 • MÖ 500 - MÖ 330

  Ahameniş İmparatorluğu Mezopotamya'da hüküm sürüyor, Pers Kraliyet Yolu kullanılıyor.

 • 485 M.Ö.

  Babil, Pers Kralı Xerxes tarafından yok edilir.

 • MÖ 323 - MÖ 31

  Helenistik Çağ. Yunan düşüncesi ve kültürü, yerli halktan beslenir.

 • 312 M.Ö.

  Seleukos, Babil'i fetheder ve Seleukos hanedanını kurar.

 • C. MÖ 312 - MÖ 63

  Seleukos İmparatorluğu'nun Süresi.

 • 129 M.Ö.

  Partlar Mezopotamya'yı fethediyor. Çin'e giden İpek Yolu artık Partlar tarafından kontrol ediliyor.

 • MÖ 58 - MÖ 57

  Ctesiphon, II. Orodes döneminde Part başkenti olur.

 • 115 CE - 117 CE

  Roma, Mezopotamya'yı işgal eder.

 • 224 CE

  Sasaniler Partları devirir.

 • 234 CE

 • 651 CE


Videoyu izle: โมเฮนโจดาโร และ ฮารปปา อารยธรรมโบราณแหงลมนำสนธ