Ahameniş İmparatorluğu Zaman Çizelgesi

Ahameniş İmparatorluğu Zaman Çizelgesi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

 • C. 7200 M.Ö.

  Chogha Bonut'un Elam topluluğu kuruldu.

 • MÖ 4395

  Susa Şehri, antik Pers bölgesinde kurulmuştur.

 • C. 3000 M.Ö.

  Hint-İranlıların Aryan kabileleri bölgeye göç ediyor, aralarında Persler de var.

 • C. 1500 M.Ö. - c. 1000 M.Ö.

  Antik Pers bölgesinde Zerdüştlük dininin gelişimi.

 • C. 1000 M.Ö.

  İskitler İran'dan Asya bozkırlarına göç ederler.

 • 850 M.Ö.

  Medler Asya'dan İran'a göç ederler.

 • 750 M.Ö.

  Persler Asya'dan İran'a göç ederler.

 • MÖ 727 - MÖ 675

  Medler, kralları Dayukku (diğer adıyla Deioces) döneminde birleşir.

 • MÖ 675 - MÖ 640

  Persler, kralları Thiepes döneminde Persis'e yerleşirler.

 • MÖ 628 - MÖ 551

  Pehlevi kaynaklarına göre Zerdüşt'ün hayatı.

 • 553 M.Ö.

  Büyük Cyrus, Medlere karşı başarılı bir şekilde isyan eder ve Pers'in Ahameniş İmparatorluğu'nu kurar.

 • C. 550 M.Ö.

  Pers Kralı Cyrus, Ahameniş İmparatorluğunu kurar.

 • C. MÖ 550 - MÖ 330

  Pers Ahameniş İmparatorluğu Orta Asya, Mezopotamya, Anadolu ve Mısır'da hüküm sürüyor.

 • 547 M.Ö.

  Frigya, Pers imparatorluğunun bir Satraplığı olur.

 • 547 M.Ö.

  Anadolu Persler tarafından fethedildi. Efes tarafsız kalır.

 • 546 M.Ö.

  Persler, Kıbrıslı liderler tarafından davet edilerek Kıbrıs'ı işgal eder.

 • 539 M.Ö.

  Babil'in Düşüşü, Pers Cyrus tarafından fethedildi. Yahudilerin dönüşü.

 • C. 539 M.Ö.

  Büyük Kiros, Babil'i fetheder; Bereketli Hilal, Ahameniş İmparatorluğu (Birinci Pers İmparatorluğu) tarafından kontrol edilmektedir.

 • 530 M.Ö.

  Pers, İndus Vadisi'ni fetheder.

 • MÖ 530 - MÖ 522

 • MÖ 525 - MÖ 404

  Pers Mısır'ı fethediyor.

 • 522 M.Ö.

  Darius I (Büyük Darius), II. Cambyses'in ölümünden sonra Pers tahtına geçer.

 • 522 M.Ö.

  Ermenistan'ın Pers satraplığı kısaca Ahameniş İmparatorluğu'ndan ayrıldı, ancak Darius I tarafından kontrol altına alındı.

 • 520 M.Ö.

  Persli Darius I, İskitlerle savaşır (çok başarılı değil).

 • C. MÖ 520 - c. 325 CE

  Gandhara bölgesinde Ahameniş yönetimi.

 • C. 515 M.Ö.

  Darius I, Pers'in başkentini Pasargadae'den Persepolis'e taşır.

 • C. MÖ 513 - c. 512 M.Ö.

  Pers Kralı I. Darius, İskitlere karşı Tuna Nehri'ni geçerek Avrupa İskitlerine seferler düzenler, İskitler savaşmayı reddeder ve Darius, erzak eksikliği nedeniyle seferi terk etmek zorunda kalır.

 • MÖ 499 - MÖ 494

  İyonya şehirleri Pers yönetimine isyan ediyor.

 • C. 499 M.Ö.

  Naxos, Darius'un Pers kuvvetleri tarafından saldırıya uğradı.

 • C. 498 M.Ö.

  İyonyalılar ve Yunan müttefikleri Sardes'i (Lidya'nın başkenti) işgal eder ve yakar.

 • 492 M.Ö.

  Pers Kralı I. Darius Yunanistan'ı işgal etti.

 • 490 M.Ö.

  Naxos, Pers kuvvetleri tarafından ikinci kez saldırıya uğradı.

 • 490 M.Ö.

  Rodos Pers egemenliğine girer.

 • 11 Eylül 490 M.Ö.

  Yunan hoplitlerinden oluşan birleşik bir kuvvet, Maraton'da Persleri yendi.

 • 486 M.Ö.

  Xerxes, Darius I'in ölümünden sonra Pers tahtına geçer.

 • 485 M.Ö.

  Babil, Pers Kralı Xerxes tarafından yok edilir.

 • MÖ 485 - MÖ 465

  Pers'in Xerxes I (Büyük) saltanatı.

 • 480 M.Ö.

  Xerxes altında Persler tarafından Atina'nın Yağmalanması. Agora yok edildi.

 • 480 M.Ö.

  Pers kuvvetleri Delphi tapınağına saldırır.

 • 480 M.Ö.

  Persler Sounion'daki tapınağı yok eder.

 • Temmuz 480 M.Ö.

  Xerxes I, Hellespont boyunca depolar, kanallar ve bir tekne köprüsü inşa ederek Yunanistan anakarasını işgal etmek için kapsamlı hazırlıklar yapıyor.

 • Ağustos 480 M.Ö.

  Termopil Savaşı. Kral Leonidas komutasındaki 300 Spartalı ve diğer Yunan müttefikleri, Xerxes I liderliğindeki Persleri üç gün boyunca alıkoyuyor, ancak yeniliyorlar.

 • Ağustos 480 M.Ö.

  Xerxes I'in Yunan ve Pers filoları arasındaki kararsız Artemision savaşı. Yunanlılar Salamis'e çekilir.

 • MÖ 480 Eylül

  Themistokles liderliğindeki Yunan deniz filosunun Pers kralı I. Xerxes'in istilacı donanmasını yendiği Salamis Savaşı.

 • 479 M.Ö.

  Xerxes'in Pers kuvvetleri, Pers'in Yunanistan'daki emperyal emellerini etkili bir şekilde sona erdiren Plataea'daki Yunan kuvvetleri tarafından yenildi.

 • 478 M.Ö.

  Sparta, İran'a karşı ittifaktan çekilir.

 • C. 478 M.Ö.

  Xerxes I, Tüm Milletler Kapısı'nı, 100 Sütunlu Salon'u ve büyük Xerxes Sarayı'nı inşa eder.

 • C. 449 M.Ö.

  Kallias Barışı ile İyon kentleri İran'dan bağımsız hale gelir.

 • C. 449 M.Ö.

  Barış, bazen Callias Barışı olarak adlandırılan Atina ve Pers tarafından kabul edilir.

 • 412 M.Ö.

  Pers ile Sparta müttefikleri.

 • 401 M.Ö.

  Pers of Xenophon'dan ve on bin paralı askerden geri çekilin.

 • C. MÖ 380 - MÖ 330

  Pers Darius III'ün hayatı.

 • MÖ 341

  Persler Mısır'ın fethini tamamladı.

 • C. MÖ 336

  Artaxerxes III, 32 Sütunlu Salon, Artaxerxes Sarayı ve Bitmemiş Kapı'yı inşa eder.

 • 334 M.Ö.

  İskender Pers imparatorluğunu işgal eder.

 • 5 Kasım 333 M.Ö.

  Issus Savaşı. İskender, Pers Kralı III. Darius'a karşı galip gelir.

 • 331 M.Ö.

  Mısır, Büyük İskender tarafından direniş göstermeden fethedilir.

 • 1 Ekim 331 M.Ö.

  Gaugamela Savaşı. İskender kendisine "Asya Kralı" diyor.

 • 330 M.Ö.

  Darius III'ün ölümü ve Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun sonu.

 • 330 M.Ö.

 • 330 M.Ö.

  Persepolis, Büyük İskender tarafından yakılır ve yağmalanır.

 • MÖ 329 Ocak - MÖ 327 Mayıs

  İskender Baktriya ve Sogdiana'yı fetheder.

 • MÖ 312 - MÖ 63

 • MÖ 247 - MS 224

  Part İmparatorluğu.

 • MÖ 247 - MÖ 224

  Parthia, Seleukos İmparatorluğu'nun yerini alır.

 • 63 M.Ö.

  Romalı general Pompey, Seleukos Antiochus XIII'ü yendi ve Suriye'yi Roma imparatorluğunun bir eyaleti olarak birleştirdi.

 • 224 CE

  Zerdüştlük, Sasani İmparatorluğu altında Pers devlet dini haline geldi.

 • 224 CE

  Sasaniler Partları devirir.

 • 224 CE - 651 CE

 • 240 CE - 270 CE

  Sasani imparatorluğunu ilk kez zirveye taşıyan Şapur I'in saltanatı.

 • 260 CE

  Şapur, Edessa'da Roma imparatoru Valerian'ı ele geçirdi.

 • 607 CE - 627 CE

 • 651 CE

  Sasani İmparatorluğu MS 7. yüzyıldaki Müslüman Arap işgali sırasında fethedildi.


Özbekistan Tarihi

Özbek etnik grubu, gezegenimizdeki en eskilerden biri olduğunu kanıtladı. Özbekistan'ın kendine özgü kültürü, medeniyetlerin şafağında gelişmeye başlamış ve bin yıl boyunca önemli değişikliklere uğramıştır.

Özbekistan toprakları, Orta Asya'nın merkezinde, iki nehir Syr Darya ve Amu Darya arasında yer almaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çölün ortasındaki bir vaha, cesur ve hırslı tüccarları, savaşçıları, maceracıları ve gezginleri her zaman cezbetmiştir.

Ahameniş İmparatorluğu (Birinci Pers İmparatorluğu) burada MÖ VI-IV yüzyıllarda zenginleşti. İmparatorluk, Büyük İskender bölgeyi işgal ettiğinde dağıldı. Helenistik dönem başladı. O zamanlar ticaret gelişmeye başladı, büyük şehirler büyümeye başladı ve Greko-Bactrian Krallığı hüküm sürmeye başladı.

MÖ 2. yüzyılın ortalarında Greko-Bactrian Krallığı yıkıldı ve tarihin yeni bir bölümü başladı. Göçebe Kuşan kabilesi Kuşan devletini kurdu. Bu dönemde ticaret, insan hareketi ve etnik gruplar arası iletişim gelişmeye başladı.

Şehirlerin avantajlı bölgesel konumu nedeniyle, Büyük İpek Yolu güzergahı modern Özbekistan topraklarından geçti. Andican, Kokand, Rishtan, Semerkant, Buhara, Hiva ve Taşkent gibi büyük ticaret şehirleri bu yol boyunca ortaya çıkmış ve büyümüştür.

Daha sonra Part İmparatorluğu, Kangju, Eftalit İmparatorluğu ve Türk Kağanlığı gibi ülkeler burada zenginleşti ve gelişti. MS VII yüzyılda Araplar bölgeyi fethetti. Bölgeye Mawarannahr denilmeye başlandı.

XII yüzyılda, Cengiz Han bu bölgeyi fethetti ve burada Çağatay ulusunu kurdu. Ancak, bu bölgenin en parlak dönemi, Amir Temur'un iktidara geldiği XIV yüzyılda başladı. Semerkant devletin başkenti, ekonomik ve kültürel merkezi oldu. Semerkant göçebe kabileler Deşt-i-Kıpçak tarafından fethedildikten sonra. Şeybânîler hanedanının yeni devleti kuruldu. VI. yüzyıldan XIX yüzyılın ortalarına kadar Hiva, Kokand hanlıkları ve Buhara Emirliği bu topraklarda hüküm sürdü.

XIX yüzyılın 60'lı yıllarında Rus İmparatorluğu'nun işgalinden sonra burada Türkistan Genel Valisi kuruldu. 1924'te Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti oldu. Sovyet döneminde, çok sayıda cumhuriyetten çeşitli milletlerden kitlesel bir göç yaşandı. 31 Ağustos 1991'de Özbekistan bağımsızlığını kazandı. Cumhuriyet BM'ye üye oldu, demokratik bir hükümet biçimi ve bir piyasa ekonomisi gelişmeye başladı.

Özbekistan, zengin tarihi, çok sayıda farklı milletin toprakları üzerindeki hareketi nedeniyle doğu ve batı medeniyetlerini birleştiren zengin bir kültüre ve etnik uyuma sahip bir ülke haline geldi.


Antik Sümer: İnsan Uygarlığının Beşiği Hakkında 10 Büyük Gerçek

Antik Sümer, insan uygarlığının doğum yeri olmasıyla ünlü eski bir Mezopotamya uygarlığıydı. Bilinen ilk şehirlerin Sümerler olduğu ve şehir kuranların Sümerler olduğu doğrulandı.

tarafından World History Edu · Yayınlandı 6 Haziran 2021 · Son değiştirilme tarihi 8 Haziran 2021


İmparatorluğun güçlendirilmesi

İmparatorluğun iç düzenini yeniden tesis eden Darius, sınırlarını güçlendirmek ve göçebe kabilelerin akınlarını kontrol etmek amacıyla bir dizi sefere girişti. MÖ 519'da Hazar Denizi'nin doğusundaki İskitlere saldırdı ve birkaç yıl sonra İndus Vadisi'ni fethetti. 513'te, Doğu Trakya ve Getae'yi boyunduruk altına aldıktan sonra, Tuna Nehri'ni Avrupa İskitleri'ne geçti, ancak İskit göçebeleri ondan geri çekilirken ülkeyi harap etti ve erzak yetersizliğinden kampanyayı terk etmek zorunda kaldı. Küçük Asya satrapları Trakya'nın boyun eğmesini tamamladı, Makedonya'nın boyun eğmesini sağladı ve Ege adaları Limni ve İmroz'u ele geçirdi. Böylece, boğazlardan geçen Karadeniz tahıl ticaretinin kontrolü gibi, Yunanistan'a yaklaşımlar da Perslerin elindeydi ve boğazlar Yunan ekonomisi için büyük önem taşıyordu. Yunanistan'ın fethi, Küçük Asya Rumları üzerindeki Pers egemenliğini Avrupalı ​​akrabalarının müdahalesinden korumak için mantıklı bir adımdı. Herodot'a göre Darius, İskit seferinden önce Yunan kıyılarını keşfetmek için gemiler göndermişti, ancak Atina ve Eretria'nın Pers yönetimine karşı bir İyon isyanını desteklediği MÖ 499'a kadar hiçbir askeri eylemde bulunmadı. Bu isyanın bastırılmasından sonra, Darius'un damadı Mardonius'a Atina ve Eretria'ya karşı bir seferin sorumluluğu verildi, ancak filosunun Athos Dağı açıklarında bir fırtınada kaybolması (MÖ 492) onu operasyonu terk etmeye zorladı. . MÖ 490'da Datis komutasındaki başka bir güç, bir Mede, Eretria'yı yok etti ve sakinlerini köleleştirdi, ancak Marathon'da Atinalılar tarafından yenildi. Üçüncü seferin hazırlıkları Mısır'daki bir ayaklanma yüzünden ertelendi ve Darius, tamamlanmadan önce MÖ 486'da öldü.


Antik Pers. Ahameniş İmparatorluğu'nun Kısa Tarihi, MÖ 550–330

Ahameniş Pers İmparatorluğu ile ilgili literatür son yarım yüzyılda gelişti ve neredeyse İmparatorluğun kendisinin hızlı genişlemesini yansıtacak şekilde hız kazanmaya devam ediyor. En yeni materyallerin çoğu, değerli olmakla birlikte, yeni başlayanlar için anlaşılması ve öğretmenlerin sınıf seti metinleri olarak kullanması zor olabilen, düzenlenmiş konferans ciltlerindeki uzman makalelerinden oluşmaktadır. 1 J.M. Cook'un 1983'ü Pers İmparatorluğu (Londra) modası geçmiş ve Pierre Briant'ın 1996 Tarihsel İmparatorluk Perse (Paris) temel olmaya devam ediyor, girişten daha ansiklopedik. Lindsay Allen, Maria Brosius, Joseph Wiesehöfer ve Amélie Kuhrt'un daha yeni kitapları daha kullanışlı ve hepsi iyi, ancak biraz farklı bir zemini kapsıyor: Allen'ın sanat ve arkeoloji ve özellikle tarihyazımı ve Pers'in Yunan temsilleri üzerine güçlü, okunabilir bir genel bakış. Brosius' ve Wiesehöfer'in kitapları, Ahameniş döneminin daha kısaltılmış kısımlarını kapsar ve ötesine uzanır ve Kuhrt'un önemli metinsel kaynakları önemli yorumlarla toplar. 2

Matt Waters'ın kitabı, Ahamenişlere giriş yapmak ve onları incelemek isteyenler için artık ilk durak olmalıdır. Bu geleneksel bir tarih el kitabı, sosyal temalarla noktalanmış kronolojik bir siyasi anlatı, ama tamamen eğlenceli: iyi yazılmış ve teşvik edici, bölümler okuyucuyu kitap boyunca kendine çekiyor ve kısa olmasına rağmen bilgilerle dolu ve tatmin edici derecede ayrıntılı, anlaşılır tartışmalar. Birkaç yazım hatası bir yana, kopya temiz ve resimlerle ve iyi haritalarla iyi betimlenmiş. 3 Yukarıda bahsedilen kitaplarla, Yunan edebi kaynaklarının baskınlığındaki önyargıların, Yakın Doğu kaynaklarından elde edilen farklı bilgi kalitesiyle açık ve dengeli hale getirildiği 'Yeni Ahameniş Tarihi' yaklaşımını paylaşır. 4 Waters'ın kitabı bu anlamda büyük bir başarı. Yazar, üç dilli anıtsal kraliyet yazıtlarından, kil tabletlerden, Babil kroniklerinden ve İncil'den Mısır'dan yazıtlara ve özel mektuplara kadar uzanan Yunanca ve Yunanca olmayan sayısız kaynak üzerinde eşit kontrol sergiliyor. Bunlardan, İran'ın erken Demir Çağı gruplarındaki kökenlerinden Büyük İskender tarafından geniş topraklarının devralınmasına ve kaynakların karakterini ona entegre etmesine kadar bu ilk Pers İmparatorluğu'nun hikayesini ustaca örüyor.

Özel bir güç, Waters'ın Ahameniş öncesi ve erken dönemlerdeki uzmanlığıdır ve Ahamenişlerin yükselişini batı İran'daki krallıkların, özellikle Elamitler'in zengin, ancak belirsiz bir tarihine yerleştirir. Ahameniş yörüngesi böylece hem temelli hem de olağanüstü olarak tasvir edilir. Kitap, Pers perspektifinden Yunanlıların Küçük Asya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kapsadığı için arkaik ve klasik Yunan tarihi üzerine el kitaplarına iyi bir yol arkadaşı olacaktır. Tabii ki her şey kısa ve öz bir tarihte ele alınamaz. Waters metinler konusunda güçlü, arkeoloji konusunda daha kısa (gerçi dikkatsiz olmasa da). Ancak tek gerçek eksiklik, sınırlı ikincil referanslardır. Dipnotlar çok sayıda değerli referans içerir, ancak sayıları azdır ve keyfi gelebilir (örneğin, "Mediizing" tartışması için bir not, s. 122, ancak ordu tahminleriyle ilgili tartışmalar için değil, s. 121). Bir giriş el kitabı için aşırı son not yükü istenmeyen bir şey olarak kabul edilebilir, ancak buradaki seçicilik, okuyucuların yazar tarafından işaretlenen bilimsel tartışmaları takip etme yeteneğini sınırlar.

Kitap, her biri yaklaşık 15-20 sayfadan oluşan on iki kısa bölüme ayrılmıştır. Ön konu, metinsel kaynakların açıklamasını ve ilgili ciltleri ve bunlara başvurulabilecek internet sitelerini içerir (xv–xvii). Coğrafya ve terminolojinin kısa bir taslağından sonra (örneğin, 'Farsça'), Bölüm 1, Yakın Doğu ve Yunanca metin kaynaklarını, ikincisinin kullanımıyla ilgili konulara bir ara ile daha da karakterize eder. Bölüm 2, İran dili konuşanların bölgeye göçü ve büyük güçler: Elam, Asur, Babil ve çeşitli Anadolu krallıkları dahil olmak üzere Erken Demir Çağı İran'ının tartışılmasıyla devam ediyor. Herodot'a göre Perslerin imparatorluğuna boyun eğdirdiği Medler, kendi alt bölümlerine sahipler. Burada hikayenin ve kaynakların evliliği başka yerlerde olduğu kadar net değil, bazı ayrıntılar göz ardı edildi. Örneğin, Medlerin büyük bir güç olarak Babil ve İncil geleneklerini ancak sonunda öğrenir. Bunların, bir imparatorluktan (a la Herodot) ziyade kale temelli, hanedan liderliğindeki grupların bir koleksiyonu olarak onlara kıt Asur imalarıyla nasıl karşılaştırıldığını açıklamak yardımcı olacaktır.

Gözden geçirmenin bu kadar kısa ve öz bir kitabın tutarlı bir özelliği olabileceğine dair her türlü korku, aşağıdaki bölümlerde çabucak yok ediliyor. Bölüm 3, Cyrus ve erken İmparatorluğun ortaya çıkışı ile ilgilidir. Bu özellikle belirsiz bir alandır, ancak Waters'ın Yakın Doğu kaynaklarındaki uzmanlığı, Anshan'ın Elam'daki rolü ve bölgedeki rehine prenslerin önemi gibi alanları işaretleyerek, Yunan geleneğini İran bağlamında anlaşılabilecek şeylerle dengelemesine olanak tanır. Bilgi transferi için Asur mahkemeleri. 4. Bölüm Cyrus'un ölümünü, Cambyses'in saltanatını, onun ölümü ve I. Darius'un tahta çıkışıyla ilgili kapsamlı sorunları, Darius'un Bisitun Yazıtları ve Herodot'un çokça tartışılmasını içerir. 5 Waters, Bisitun'da kullanılan retorik formüller için Yakın Doğu örneklerini gösterir ve Darius'un İskit seferini eklemek için daha sonra yapılan ayarlamaların çok önemli hissedilmiş olabileceğini, çünkü buranın Cyrus'un savaşta öldüğü (genel) bölge olduğunu öne sürer.

Sonraki dört bölüm (5 ila 8) Darius ve Xerxes'in saltanatlarını sosyal kurumlarla değiştirir: ilk Darius'un isyanlar üzerindeki zaferleri, retoriği (yine Bisitun) ve ardından imparatorluğun 'mekaniği' (mahkeme, yönetim, ödemeler) haraç, satraplar, ordu ve yollar) ardından Xerxes'in Yunanistan'ı işgaline kadar tahta çıkması ve ardından imparatorluğun 'anatomisi' (başkentler, ideoloji, din). 'Mahkeme', toplumsal cinsiyete (kadınlar ve hadımlar) hoş bir değerlendirme yapar, ancak mahkeme ve başkentler tartışması, hem maddi hem de sosyal olarak şehircilik ve mahkeme mimarisinin daha bütünsel bir tartışması için aynı bölümde bir araya getirilebilirdi. Sınırlı alan, burada da biraz kaymak anlamına gelir: bazı başkentlerin kalıntıları hakkında biraz daha fazla ayrıntı istenebilir (örneğin Susa). 6 Ekonomiyle ilgili olarak, Waters, Persepolis'ten gelen kil hesap tabletlerinin bunu açıklığa kavuşturmaya nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor, ancak batı satraplıklarındaki ödeme sistemlerini anlamadaki çözümsüzlük ve madeni paranın bununla nasıl ilişkili olduğu daha güçlü bir şekilde işaretlenebileceğini açıklıyor. Bununla birlikte, bu tür sorunlar kitabın genel başarısını bozmuyor. Yapı, yazarın artzamanlı gelişimi aktaracak şekilde sonraki bölümlerde ele aldığı temaları tanıtmasına olanak tanır. Örneğin din, yeni tanrıların tanıtıldığı bir dizi hükümdarın kraliyet yazıtlarında daha fazla ele alınır. Ahameniş dininin ilk tartışması, Zerdüşt'e özel bir dikkat göstererek, "Zerdüşt" olarak adlandırılıp adlandırılamayacağına ilişkin birincil konuyu ve ayrıca Ahamenişlerin Ahamenişler olup olmadığı konusundaki kaynaklardaki çelişkileri ele alır. bırakınız yapsınlar diğer tanrılara tapınılmasına izin vermekle ilgili. Zerdüşt sorununun dışında daha fazla düşünülebilecek bir konu, Ahuramazda'nın kavramsallaştırılmasıdır.

9'dan 11'e kadar olan sonraki üç bölüm, MÖ 460'lardan 330'lara kadar hüküm süren sonraki yedi Ahameniş Kralının saltanatlarını kapsar: Artaxerxes I, Xerxes II ve Darius II (Ochus) (Bölüm 9) Artaxerxes II (Arses) ve Artaxerxes III (Ochus) (Bölüm 10) ve Artaxerxes IV ve Darius III (Bölüm 11). Üyeliği çevreleyen mahkeme entrikaları Yunan literatüründe popüler bir konuydu ve Waters bunları Yakın Doğu kanıtlarına karşı makul bir şekilde tartıyor. Bu bölümlerde ele alınan sayısız şey arasında, imparatorluğun kuzeybatısı, Ege ve Akdeniz'de devam eden olaylar da dahil olmak üzere, imparatorluk boyunca çeşitli isyanları çevreleyen gelenekler, dikkatli bir şekilde inceleniyor. Waters, Kallias Barışı, Peloponnesos Savaşı'ndaki Pers rolü ve Batı Anadolu yöneticilerine sık sık ittifak ve yardım çağrısında bulunan Yunanlıların devam eden dördüncü yüzyıl çatışmaları gibi konuların açık ve eleştirel bir tartışmasını sunuyor. Bölüm 11, Makedonya'nın yükselişi ve İskender'in Ahameniş İmparatorluğu'nu fethiyle sona eriyor. İskender'in Asya'ya akınlarını, Philip'in Trakya ve Makedonya ile yakın bağlantıları olan Hellespontine Phrygia'daki seferleri bağlamında yerleştirir. Burada, daha önceki Greko-Pers savaşlarında olduğu gibi, Waters, Yeni Ahameniş Tarihi'nin Perslerin aceleciliği ve zayıflığına ilişkin eski moda, Helen merkezli fikirlerin revizyonlarını vurgulamaktadır. Örneğin, Darius'un İyon İsyanı'nı izleyen misillemesi, Bisitun'da zaten fazlasıyla açıklığa kavuşturulmuş olan, inatçı tebaaları cezalandırmaya ilişkin Yakın Doğu geleneklerine çok iyi uyuyor (Wats bize bir noktada bir Atina büyükelçiliğinin Krala toprak ve su verdiğini hatırlatıyor). Xerxes'in daha büyük kampanyası, bir hükümdarın görevlerinin geleneksel Yakın Doğu ideolojilerine de uyan genişlemeye hazır olduğunu ima ediyor. MÖ dördüncü yüzyılda, Yunan kaynaklarında tasdik edilen sürekli isyanlar gibi görünen şeyler, mutlaka gerilemedeki bir imparatorluğun bir göstergesi değil, böyle büyük bir imparatorluğun aşağı yukarı sürekli bir özelliğidir. Bu nedenle, İskender'in fethi, İmparatorluğun çöküşün eşiğinde olmasından ziyade, askeri başarıların devam etmesine bağlıydı. Bölüm 11'in sonunda ve kısa bir sonsözde (Bölüm 12) Waters, İskender'in bir periferik yabancı olarak Kral rolüne adım atarken karşılaştığı zorlukları da netleştirir.

Kitap dört ek ile kapanıyor: faydalı bir referans zaman çizelgesi, Kralların kronolojik listesi, Kralların soy kütüğü tablosu ve daha fazla okuma. Daha önce belirtildiği gibi, son notlar sınırlıdır. İleri okuma listesi de seçilir, okumalar kitabın bölüm ve bölüm başlıklarına göre değil genel başlıklar altında listelenir, bu daha faydalı bir referans aracı olacaktır. Bu bir yana, bu kitap, Ahameniş çalışmalarının son on yıllarındaki kazanımlarının geniş bir okuyucu kitlesine yayılmasında ve Klasiklerin ve Antik Yakın Doğu çalışmalarının geleneksel disiplin sınırlarını aşan bilimin teşvik edilmesinde araçsal olacak güçlü bir sentezdir. Sadece yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda ilgi çekici bir akademik yazı ve iyi bir okuma modelidir.

1. Pek çoğuna ya sonraki okumalarda ya da son notlarda atıfta bulunulmuştur. Son beş yılda olmayan bazıları: Lanfranchi, G.B. ve Rollinger, R. (eds) 2010: Antik Çağda Krallık Kavramları: 28 Kasım-1 Aralık 2007 tarihleri ​​arasında Padova'da düzenlenen Avrupa Bilim Vakfı Keşif Çalıştayı Tutanakları (Padova) Summerer, L., von Kienlin, A. ve Ivantchik, A. (eds) 2011: Kelainai–Apameia Kibotos: Stadtentwicklung im anatolischen Bağlam. Akten des Kolloquiums, München 2 Nisan–4 Nisan 2009 (Bordo), BMCR 2012.05.45 Ro, J.U. (ed.), 2012: Yahuda'dan Yahudiye'ye: Pers Döneminde Sosyo-ekonomik Yapılar ve Süreçler (Sheffield) Rollinger, R. ve Schnegg, K. (eds) 2014: Antiken Welten'de Kulturkontakte: vom Denkmodell zum Fallbeispiel. Proceedings des internationalen Kolloquiums aus Anlass des 60. Geburtstages von Christoph Ulf, Innsbruck, 26. bis 30. Ocak 2009 (Leuven) Frevel, C., Pyschny, K. ve Cornelius, I. (eds) 2014: Yehûd'da 'Dini Devrim' mi? Bir Test Vakası Olarak Pers Dönemi Maddi Kültürü (Fribourg).

2. Allen, L. 2005: Pers İmparatorluğu: Bir Tarih (Londra) Brosius, M. 2000: Cyrus II'den Artaxerxes I'e Pers İmparatorluğu (Londra) Brosius, M. 2006: Persler: Bir Giriş (Londra), BMCR 2007.10.10 Wiesehöfer, J. 2001: Antik Pers: MÖ 550'den MS 650'ye, 2. İngilizce baskı, çev. A. Azodi (Londra) (=1993: Das antike Persien von 550 v. Chr. bis 650 Chr. [Zürih]) Kuhrt, A.I. 2007: Pers İmparatorluğu: Ahameniş Döneminden Kaynaklar Derlemi, (Londra).

3. 487/86 için s. 165, 387/86'yı okuyun. Ek okuma listesinde, s. 227, Ruzcka, Ruzicka olmalıdır (bkz. BMCR 2013.03.21).

4. Son zamanlardaki genel bakışlar için, postkolonyal yaklaşımlar hakkında daha açık: Colburn, H.P. 2011: ‘Oryantalizm, Postkolonyalizm ve Ahameniş İmparatorluğu: Bruce Lincoln’s Religion, Empire ve Torture’ üzerine Meditasyonlar. Klasik Araştırmalar Enstitüsü Bülteni 54, 87-103 McCaskie, T.C. 2012: ‘“Karanlık Ovada Olduğu Gibi”: Uygulayıcılar, Halk, Propagandacılar ve Antik Tarih Yazımı’. Toplum ve Tarihte Karşılaştırmalı Çalışmalar 54, 145–73.

5. J.M. Balcer'ın 1987 Herodot ve Bisitun: Eski Pers Tarihçiliğinde Sorunlar (Stuttgart) referans alınmamıştır.

6. Allen'da daha fazla ayrıntı (yukarıdaki n. 2'ye bakın). Şimdi Susa Perrot, J. 2013'te: Susa'daki Darius Sarayı: Ahameniş Pers'in Büyük Kraliyet İkametgahı (Londra).​


Pers imparatorluğu

Pers imparatorluğuAhameniş İmparatorluğu olarak da bilinen, MÖ 6. ve 4. yüzyıllar arasında hüküm süren tarihin en önemli uygarlıklarından biriydi. Medyan İmparatorluğu'nun halefi devletiydi ve MÖ 550 civarında Büyük Cyrus tarafından kuruldu. İmparatorluğun resmi dili Aramice idi ve başkentleri Persepolis, Susa, Pasargadae ve Ecbatana idi. İmparatorluk, tüm halkının yararına çalışan merkezi yönetim için başarılı bir model oluşturan birkaç satraplığa bölündü.

Persler Babil, Fenike ve Ermenistan'ı ele geçirmenin yanı sıra imparatorluklarını batıya doğru Hellas'a doğru genişlettiler ve MÖ 546'da Cyrus Lidya kralı Karun'u Lidya'nın başkenti Sardes'te yendiğinde Küçük Asya'ya girdiler. Bu zaferden sonra Persler, MÖ 334 civarında Büyük İskender'in gelişine kadar yaklaşık 200 yıl Küçük Asya'da hüküm sürdüler. Onların yönetimi sırasında Küçük Asya küçük devletlere bölündü ve bu devletlerin her birine bir satrap atandı. Bu satraplar Pers kralının temsilcileriydi ve devletlerini hoşgörü ve iyilikle yönettiler, vergi topladılar, altyapıyı kurdular vb. Perslerin Küçük Asya'da iki önemli satraplık merkezi vardı: Lidya'da Sardeis ve Manyas gölünün güneydoğusundaki Daskyleion.

Persler, Doğu'yu Batı'ya bağlayan "Büyük Kraliyet Yolu"nu inşa ettiler. Efes'ten başlayan yol, Sardes'ten, ardından Gordion ve Ankara'dan, Kızılırmak üzerinden ve Kapadokya'dan Kilikya'ya, Fırat ve Dicle nehirlerinden geçerek, Asur'dan İran'ın başkenti Susa'ya kadar uzanıyordu. Yolculuk yaklaşık 3 ay sürdü. Güzergah boyunca gecelemek için yerler ve ayrıca birkaç posta istasyonu vardı. Her posta istasyonunda atlar ve postacılar değişti, böylece mesajı bir istasyondan diğerine iletebildiler.

Persler Sardeis'i ve Anadolu'nun geri kalanını ele geçirdikten sonra Hellas'a doğru ilerlediler ve Atina'yı yok ettiler, ancak MÖ 480'de Salamis deniz savaşını ve MÖ 479'da Platea savaşını kaybettiler ve tekrar Küçük Asya'ya geri çekilmek zorunda kaldılar.

Sonunda Büyük İskender MÖ 334'te Çanakkale Boğazı'nı geçerek III. Darius'u yenerek Pers İmparatorluğu'na son verdi.

Önemli Pers Krallarından Bazıları

Büyük Kyros: Cyrus II veya Büyük Keyhusrev olarak da bilinir. MÖ 550 civarında Medyan kralı Astyages'i yendi ve onu Ahameniş İmparatorluğu altındaki yeni Pers İmparatorluğu'nun başkenti yaptı ve MÖ 550 - 530 yılları arasında hüküm süren iki ayrı Pers devletini birleştirdi. MÖ 546'da Lidya kralı Krezüs'ü yendi ve Küçük Asya'daki daha küçük Yunan şehir devletleri de dahil olmak üzere Batı Anadolu'yu ele geçirdi. MÖ 539'da Ortadoğu'nun büyük bir bölümünü kontrol ederek Babil ve Filistin'i ele geçirdi. Tarihte (MÖ 538 civarında) "Cyrus Silindiri" olarak bilinen ilk İnsan Hakları Beyannamesi'ni yarattı. Cyrus Silindiri, 23 cm uzunluğunda ve 11 cm genişliğinde kilden yapılmış bir silindirdir. Kralın Babillonyalı kölelerin hak ve özgürlüklerinden, zaferlerinden, merhametli yasalarından ve kraliyet atalarından bahsettiği 40'tan fazla satırla Akad çivi yazısıyla yazılmıştır. Silindir 1879'da günümüz Irak'ında keşfedildi ve Londra'daki British Museum'da sergileniyor. Bu silindirin bir kopyası ABD, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezindedir.

Büyük Darius: I. Darius olarak bilinen üçüncü Ahameniş Kralıdır ve MÖ 521 - 486 yılları arasında hüküm sürmüştür. İmparatorluğunu doğuda İndus vadisinden batıda Trakya ve Makedonya'ya ve kuzeyde Saka kabilelerine kadar her yöne genişleterek, zamanının dünyasının en büyük güçlerinden biri haline geldi. Ayrıca imparatorluğunun yönetimini merkezileştirdi, yasal reformlar yaptı, kanunlar çıkardı, hukuk sistemleri geliştirdi, kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekledi vb.

Büyük Xerxes: I. Darius'un oğlu I. Xerxes olarak bilinir. 486-465 yılları arasında hüküm sürmüştür. MÖ 484'te ordusu, Yunanlılara karşı yürüttüğü sefer sırasında, ahşap teknelerden yapılmış bir duba köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya Hellespont'u geçti. Herodot, ordusunda iki milyondan fazla asker ve "Ölümsüz Grup" olarak adlandırılan en az 10.000 seçkin savaşçıdan bahseder.


Büyük Kyros


Bu, Büyük Cyrus saltanatının görkemli başkenti Pasargadae'den (ve saraydan) geriye kalanlardır.

Büyük Cyrus (c. 600 - 530 BC) Antik Pers İmparatorluğu'nun (Ahameniş hanedanı) gerçek yaratıcısıydı. Son derece güçlü bir lider. Cyrus büyük bir fatihdi ve ordularını Medler, Lidya ve Babil'e karşı yıllar boyunca bir dizi sefere yönetti ve Yakın Doğu'yu kapsayan ve neredeyse iki bin mesafeyi kapsayan ilk "dünya" imparatorluğu olarak kabul edilen bir imparatorluk yarattı. mil.

Cyrus, fethettiği kişilere karşı cömert ve aynı zamanda çok hoşgörülü olarak biliniyordu. Başkalarının dini inançlarına, hatta fethettiklerine bile saygı gösterdi. Fethettiği toprakların siyasi yapısını tamamen yıkıp sıfırdan yeniden inşa etmektense, onların temel yönetim çerçevesini, kurumlarını ve geleneklerini olduğu gibi bırakacaktı. Diğer ulusları fethetmedeki ana hedeflerinden biri insanlığa barış getirmekti.

Felsefesi, bazı bilim adamları tarafından ilk İnsan Hakları Sözleşmesi olarak adlandırılan Cyrus silindiri üzerindeki yazılardan açıkça görülmektedir. Silindir, Perslerin Babil'i fethi üzerine MÖ 539'da Cyrus tarafından ilan edilen bir kararname/manifesto içerir. Kararnamenin ana özelliklerini kendiniz değerlendireceksiniz, ancak Cyrus kararnamesinin yeni fethedilen Babil topraklarının Pers kontrolünü sağlamak için çok pratik etkileri olduğu açıktır.


Antik Pers

Bu kitap aşağıdaki yayınlar tarafından alıntılanmıştır. Bu liste, CrossRef tarafından sağlanan verilere dayalı olarak oluşturulmuştur.
 • Yayıncı: Cambridge University Press
 • Çevrimiçi yayın tarihi: Haziran 2014
 • Basılı yayın yılı: 2014
 • Çevrimiçi ISBN: 9780511841880
 • DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511841880
 • Konular: Eskiçağ Tarihi, Klasik Çalışmalar

Bu kitabı kuruluşunuzun koleksiyonuna eklemenizi önermek için kütüphanecinize veya yöneticinize e-posta gönderin.

Kitap açıklaması

Ahameniş Pers İmparatorluğu, Darius I (MÖ 522-486) ​​yönetimindeki en geniş toprak parçasında, İndus Nehri Vadisi'nden güneydoğu Avrupa'ya ve batı Himalayalardan kuzeydoğu Afrika'ya kadar uzanan topraklarda hüküm sürdü. Bu kitapta Matt Waters, tarihçilerin onun tarihini inşa etme ve anlamada karşılaştıkları çeşitli yorum problemlerini göz önünde bulundurarak Ahameniş dönemine ilişkin ayrıntılı bir tarihsel genel bakış sunar. Bu kitap, Yunan metin kaynaklarına ve arkeolojik kanıtlara dayanarak bile Farsça bir bakış açısı sunuyor. Waters, Ahameniş Perslerinin hikayesini, MÖ 1. binyılın ortalarındaki selefleri bağlamında ve Makedon fethinden sonraki halefleri aracılığıyla, imparatorluğun iki yüz yıldan fazla bir süredir canlılığını nasıl koruduğuna dair zorlayıcı bir anlatı inşa ediyor (c. 550–330) ve Orta Doğu'nun yanı sıra Yunan ve Avrupa tarihi üzerinde büyük bir iz bıraktı.

İncelemeler

'Klasik ve Yakın Doğu dünyalarının öğrencileri için paha biçilmez yeni bir kaynak. Açık ve özlü tartışmasında benzersiz olan Antik Pers, Pers İmparatorluğunu oluşturan sistemlere, yerlere ve insanlara inandırıcı bir genel bakış sunmak için zengin metinsel, görsel ve arkeolojik kaynaklardan yararlanır. Bu güç gösterisi, hem bilim adamları hem de ilgili halk için olmazsa olmazlardan.'

Elspeth Dusinberre - Colorado Üniversitesi, Boulder

'Çekici bir şekilde yazılmış, özlü ve tarafsız olan bu kompakt sunum, mevcut literatürde dikkate değer bir boşluğu dolduruyor. Eski İran tarihinin önemli bir dönemini tanımak isteyen öğrencilerden ve diğerlerinden sıcak bir karşılama bulacak.'

David Stronach - University of California, Berkeley

'Matt Waters’ book should now be the first stop for those wanting an introduction to the Achaemenids and the study of them. It is a traditional history handbook, a chronological political narrative punctuated with social themes, but a thoroughly enjoyable one: well written and stimulating, the chapters pull the reader along through the book, and while concise it is packed with information and satisfyingly detailed, lucid discussions … this book is a strong synthesis, which will be instrumental in disseminating the gains of the last decades of Achaemenid studies to a broad readership and in encouraging scholarship that transcends the traditional disciplinary boundaries of Classics and Ancient Near Eastern studies. It is not only useful, but a model of engaging scholarly writing, and a good read.'

Source: Bryn Mawr Classical Review

'Concise but never superficial, this monograph is destined to become essential reading for anyone interested in ancient Persia … Well written, documented, and illustrated.'

'Ancient Persia offers a well-written and clear introduction to the Achaemenid Empire by one of the leading contemporary historians of the empire. It is a welcome addition to the growing number of resources for this important era, and it will be of great service to lecturers and students.'

Source: Review of Biblical Literature

'With its concise narrative, its basic examinations of aspects of Achaemenid military and administrative practices, ideology, and religion, its sustained effort to locate these in an expansive Near Eastern context, its very clear and detailed maps, and its numerous illustrations, Waters’ book provides the best introduction to the history of the Achaemenid Empire.'

Stephen Ruzicka Source: Ancient History Bulletin

'Ancient Persia is, in the best sense of the word, a handbook Waters’s notes, bibliographical references, and suggestions for further reading hit the right notes and the right works for beginners. … Welcome aids include a full timeline, numerous in-text figures and illustrations, as well as a detailed stemma of the Achaemenid dynasty.'


Achaemenid Empire Timeline - History

Excluding any reference to business enterprises, when we talk about an empire we allude to a monarch, the emperor, or an oligarchy (from the Greek oligarkhia, which roughly translates as “few in command”) consolidating a group of states under his or her or their rule. For you to have an empire you must have political and military control over different communities with different cultures and ethnicities.

Next there is a list of the biggest empires the world has seen. Longevity and extent was taken into account:


There were four Islamic caliphates and this was the second. In charge of the Umayyad dynasty from Mecca, this empire covered approximately fifteen million square kilometers (the biggest up to this point in universal history). It was established after the death of Muhammad in 632.

8. Achaemenid Empire (Persian Empire)

Cyrus “the great” created the Persian Empire (550 – 330 BC) unifying the entirety of Central Asia. It was the largest empire in ancient history, it is said that around 480 BC 44% of the world’s population lived in the Persian Empire.

Cyrus’ tomb in Iran bares the inscription:

“O man, whoever thou art, from wheresoever thou cometh, for I know you shall come, I am Cyrus, who founded the empire of the Persians.

Grudge me not, therefore, this little earth that covers my body”

The surviving part of the Roman Empire during the middle ages. It lasted over a thousand years after the western part of the Roman Empire collapsed in 476 AD. The Ottoman Empire attacked Constantinople in 1453 (to the left) and the Byzantine Empire tumbled. During its lifetime the empire generated an important tradition of art and literature among many other influences for today’s culture.

The Han Dynasty is seen as a golden period in Chinese history and the term “Han people” comes from this era, as opposed to “Ch’in people” which is the English term derived from the previous dynasty (the Qin Dynasty). (Emperor Guangwu on the right)

The British empire came to control over a quarter of the earth’s land area and a quarter of the earth’s entire population.

The sentence “the empire on which the sun never sets” was mainly used for the Spanish Empire and the British Empire

It is important to note that the influence of the Holy Roman Empire remains strong to the present day in European history.

“The largest contiguous empire in world’s history”


During the period 6000 BC and 2000 BC, late Neolithic culture and the start of the Bronze Age was taking shape in the Indus Valley of Ancient India.

The Neolithic era Edit

About 7000 years before, by 5100 BC, early Neolithic culture had developed in ancient Pakistan. People had learned farming. They tended goats, lived in houses build of mud, and had learned to make baskets. Potteries were also made.

 • 7000 BC Agricultural and farming started in Baluchistan, N.W.F.P. and Punjab areas
 • 2600 BC Indus river Valley Civilisation started in Kot Diji, Mohenjo-daro and Harappa areas.
 • 1700 BC Indus river Valley Civilisation ended as Aryans the rough cattle breeders invaded their cities. Aryans followed strict caste system which later became Hinduism. They wrote the first Hindu scripture as "Rig Veda" Book.
 • 600 BC People get frustrated by Hinduism's caste system, as Buddha son of a Kashatriya king started to preach equality among the humans which was accepted by people of Northern sub-continent. Gandhara became major power in the region, with its city "Pushkalavati" (present Charsada) and "Taxila" center of civilisation and culture.

Persian and Greek invasion Edit

Around the 5th century BC, north-western parts of India faced invasion by the Achaemenid Empire and the Greeks of Alexander's army. Persian way of thinking, administration and lifestyle came to India. This influence became bigger during the Mauryan dynasty.

Achaemenid Empire Edit

From around 520 BC, Achaemenid Empire’s Darius I ruled large part of northwestern parts of the Indian subcontinent. Then Alexander conquered these areas. Herodotus, a historian of that time has written that these areas were the richest areas of Alexander’s Empire. Achaemenid rule lasted about 186 years. In modern times, there are still traces of this Greek heritage to be found in parts of northwestern India.

Greco-Buddhist period Edit

Greco-Buddhism (also spelt as Græco-Buddhism) is a combination of culture of Greece and Buddhism. This mixture of cultures continued to develop for 800 long years, from 4th century BC until the 5th century AD. The area where it happened is modern day’s Afghanistan and Pakistan. This mixture of cultures influenced Mahayana Buddhism and spread of Buddhism to China, Korea, Japan and Tibet.

 • 327 BC Alexander the Great invaded sub-continent through Khyber Pass.
 • 323 BC Alexander the Great died in Iraq.
 • 321 BC Chandragubta Maurya member of royal family of Magadha captured Punjab and formed Mauryan Empire.
 • 297 BC Chandragubta Maurya succeeded in adding Deccan to Mauryan Empire with the help of his son Bindusara. After Bindusara, his son Ashoka ruled Mauryan Empire with great compassionately, and he spread Buddhism throughout sub-continent by building Buddhist monasteries and stupas.
 • 195 BC Demetrius the great king of Bactria conquered Kabul river Valley. He rebuild Taxila and Pushkalavati (present Charsada) as capitals of Gandhara
 • 75 BC Scythians the Persian nomads from central Asia followed Demetrius to capture sub-continent.
 • 53 BC Parthians defeated Greeks and ruled northern Pakistan, They promoted art and religion and Gandhara school of art developed.
 • 64 AD The kushana king, Kujula rular of nomad tribes from central Asia overthrew Parthians and took over Gandhara. The Kushans further extended their rule from Bay of Bengal to Bahawalpur, and up to Kashgar the Chinese frontier. They made Purushapura city of flowers (Peshawar) the capital.
 • 128 AD Kanishka greatest of Kushans rules. Jewelry, perfumes, spices, textiles, medicine trade with Romans flourished during his rule. Thousands of stupas and monasteries were build, and Gandhara school of art produced the best sculpture.
 • 151 AD Kanishka rule ended as he was killed during sleep.
 • 300 AD Kushan Empire was eroded by Sassanian from North, and Gupta Empire from South. Then Kushan Empire was reduced to a new dynasty of Kidar (Little) Kushans with Purushapura as capital and center.
 • 400 AD The White Hunes (horse-riding nomads from China) came from Central Asia, and invaded Gandhara. The sun and fire worshiping Hunes took the glory of school of art and Buddhism gradually disappeared from Northern Pakistan.
 • 565 AD Sassanians and Turksdefeated Hunes, and the area was mostly left for small Hindu kingdoms with the Turki Shahi rulars controlling the area. Buddhism declined as more people were converted into Brahman Hindus.
 • 870 AD Overthrowing Turki Shahis the central Asian Hindu Shahis established their rule. Their capital was Hund on Indus, and Kingdom extended from Jalalabad to Multan, and up to Northern Kashmir.
 • 1008 AD Hindu Shahis rule ended.

Arrival of Islam Edit

16th July 622 Hijri calendar is considered to be started as Muhammad migrated to Madina.

 • 712 AD Muhammad Bin Qasim arrived in Sindh through Daibal.
 • 1097 AD Shaikh Ab-al-NajibSuhrawardi founder of Suhrawardi Order born
 • 1162 AD Shaikh Ab-al-Najib Suhrawardi died
 • 1182 AD Sheikh Baha-ud-din Zakariya of Multan who introduced Suhrawardi order into Muslim India born.
 • 1191-92 AD Muhammad Ghauri defeated Prithvi Raj Chauhan at the battles of Taraori.
 • 1194 AD After the second battle Muhammad Ghauri returned to Ghazni.
 • 1238 AD Sheikh Nizamuddin Auliya who was appointed Khalifa by Baba Farid of Chishtiya order born
 • 1206 AD Qutbuddin Aibak took controlof the Sub-Continent after the death of Muizuddin Muhammad Ghauri, and laid the foundations of Sultanate of Delhi, first Islamic Empire of sub-continent. The Ilbari (or slaves from Turkish origin.) were the first ruling dynasty of Sultanate of Delhi.
 • 1217 AD Shamsuddin Iltumish was real founder of Sultanate as he defeated his rivals, and saved his kingdom from Mongol invasions in 1217 AD.
 • 1265 AD Ghiasuddin Balban of Turkish nobles seized the throne after invasions from Mongols in Northern Punjab in 1230.
 • 1267-68 AD Sheikh Baha-ud-din Zakariya died
 • 1286 AD Ilbari dynasty ended as Ghiasuddin Balban died, who dealt severely with Turkish nobility and gave a centralized system of administration.
 • 1290 AD Khaljis were the second dynasty of Sultanate of Delhi, also of Turkish origin, took control.
 • 1320 AD The third dynasty of Sultanate of Delhi, Tughluqs also Turkish, came.
 • 1325 AD Sheikh Nizamuddin Auliya died
 • 1414 AD Saiyads, fourth dynasty of Sultanate of Delhi came.
 • 1451 AD The Lodihs of Afghan origin ruled sub-continent as fifth dynasty of Sultanate of Delhi.
 • 1526 AD The Lodhis were defeated by Zahiruddin Babur at the battle of Panipat in April 1526, this was the beginning of Mughal Empire.

16 March 1527 Kanwaha battle took place between forces of Babur and Rana Songa of Mewar, a Rajput prince. Babur forces defeated Rajput in this decisive battle.

 • 1528 AD Babur captures Chanderi from Rajput chief Medini Rao.
 • 1529 AD Babur forces continued by defeating Afghan chiefs under Mahmud Lodhi at the battle of Ghagra in Bihar state.
 • 26 December 1530 Zaheeruddin Babur died at Agra.
 • 1530 AD Humayun eldest son of Babur took control of Mughal Empire.
 • 1540 AD Sher Shah Suri defeated Mughals in the battles of Chausa and Kanauj, and for nearly 15 years, Mughal king Humayun had to stay in exile. This was a setback to the great Mughal Empire by Sher Shah Suri.
 • 1545 AD Sher Shah Suri died. Hasan Shah Sur his son continued the Suri dynasty after his death.
 • 1555 AD Humayun regain the power.
 • 1556 AD The real foundations of great Mughal Empire were laid by Akbar after the death of Humayun this year. Akbar was only 13 years old at that time but thanks to his guardian Bairam Khan who helped him to established great Mughal Empire through series of conquests, and area of Mughal Empire increased.

26 June 1564 Sheikh Ahmad was born who joined Naqshbandya Silsilah under the decipline of Khawaja Baqi Billah. He gave the philosophy of Wahdat-ul Wujud and Wahdat-ush Shuhud in his dedication to Islam.

 • 1572 AD Akbar conquired Gujrat and renamed it Fatehpur. He build Jamia Masjid with impressive gateway of red stone known as Buland Darwaza in this new capital.
 • 1581 AD Akbar introduced Din-i-Ilahi, which gave a great threat to Islam at that time.
 • 1583 AD British arrived in Sub-continent for the first time as traders which Queen Elizabeth sent in ship Tygar to exploit opportunities of trade with sub-continent.
 • 1605 AD Jehangir's reign began after Akbar. Jehangir was Akbar's son and his original name was Salim. During his reign, Mughal Rule reached its climax through transition between two grand phases of architecture, phase of Akbar and the phase of his son Shah Jehan. The major feature of this period of Mughal architecture was that of substitution of red stone with white marble and great gardens including Shalimar Garden in Lahore and numerous other gardens around sub-continent. Mughal painting also reached its peak during Jehangir's reign which lost much of its glamour after his death.
 • 1614 AD British East India Company opened its first office in Bombay.
 • 1628 AD After Jehangir's death, his son Khurram took the name of Shah Jehan and further extended his Empire to Kandahar and conquered much of southern India, it was during Shah Jehan's reign when Mughal Empire was in its golden period. The Mughal architecture moved farther in this period and major feature was white marble, this include Dewan-e-Aam in Agra, Moti Masjid, Shish Mahal and Dewan-e-Khas in Lahore Fort.
 • 1631 AD The exquisite concept of mausoleum of Shah Jehan's wife Arjumand Banu Begum, Taj Mahal was started.
 • 1653 AD One of the wonders of World, Taj Mahal was completed showing all the glory of Mughal architecture.
 • 1658 AD Auranzeb Alamgir's reign started after death of Shah Jehan. The largest mosque in the world of its time, Badshahi Mosque was a great achievement during Aurangzeb's reign. Despite this Aurangzeb gave many grants to Hindus by appointing them in commanding positions in government and allowing them to restore temples. Mughal Empire start declining after this period.

21 February 1703 Shah Wali Ullah son of Shah Abdul Rehman born

 • 1707 AD Aurangzeb's death, and Mughal Empire started declining. Although Bahadur Shah Zafar son of Auranzeb took control, Marahattas power increased and they became invincible ruler of Deccan. In Punjab, Sikh power under Guru Gowind Singh also became a force. These power centers continually increased until 1857. Shah Wali Ullah reform movement also started at that time, which lasted until 1762 AD.
 • 1738-39 AD The weakening of Mughal Empire invited Nadir Shah a Persian king. Afghans of Rohilkhand and Jats became other threats to Mughal Empire.
 • 1757 AD East India Company became deeply enmeshed with politics of India, and after the battle of Plassey this year British begane the systematic conquest of sub-continent.
 • 1830 AD Haji Shariatullah started Faraizi Movement in East Bengal.
 • 1835 AD English was declared as official language of sub-continent by British.
 • 1840 AD Haji Shariatullah of Faraizi Movement died. His son Muhammad Mohsin known as Dadhu Mian made this movement stronger after his death.
 • 1845 AD British Empire grown from Bengal to Sindh, excluding Punjab which was ruled by Sikhs.
 • 1848 AD After the second Sikh War, British took control of Punjab and Indus Valley.
 • 1857, November 1st AD Pakistan becomes part of the foreign coloinal imperialistic romanic empire of British India as part of British Raj.
 • 1860 AD Muhammad Mohsin (Dadhu Mian) died.

Indus Valley civilization Edit

The Indus Valley Civilization flourished from about 2600 BCE to 1900 BCE. It marked the beginning of the urban civilization on the subcontinent. It was centred on the Indus River and its tributaries, which is in present-day Pakistan. It is thought that a gradual deforestation caused by geological disturbances and climate change caused the fall of the civilization.

The civilization is famous for its cities that were built of brick, had a road-side drainage system and multi-storied houses.


Videoyu izle: Ahameniş İmparatorluğu Doğuştan Çöküşe-550-330 Achaemenid Empire Rise And Fall


Yorumlar:

 1. Wolfe

  Bileceğim, bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.

 2. Vail

  I congratulate what an excellent answer.

 3. Chas

  Hiçbir şeye yardım edemediğim için özür dilerim. Umarım burada yardımcı olursun.

 4. Wynne

  Birincisi: Sitenizin RSS kodlamasını ayarlama

 5. Abdul-Mu'izz

  Ayrıca, 10 Aralık'ta bekleyemem. Real Madrid Zenith'e karşı olduğunda….Bir mesaj yaz